Инж. Димов: Качественото хранене на децата и подрастващите е приоритетна тема за нас

Инж. Димов: Качественото хранене на децата и подрастващите е приоритетна тема за нас

“Осигуряването на качествена и здравословна храна в училищните столове и бюфети е наша обща грижа и отговорност”, това заяви кметът на район “Надежда” инж. Димитър Димов по време на среща с представителите на училищните столове за хранене.

От изключителна важност е да се съблюдават всички противоепидемични мерки в кухненските помещения на столовите в училищата. Само така можем да гарантираме защитена среда за учениците и преподавателите в учебните заведения.

От своя страна, екипите на училищните столове гарантираха спазването на стандартите и нормативните изисквания по време на работния процес.

Не се наблюдава отлив от услугата по време на епидемичната обстановка, дори в някои училища има завишен интерес.

Районна администрация „Надежда“ стриктно ще продължи да следи за качеството и количеството на предлаганата храна, заедно с училищните ръководства, дирекция „Образование“ на Столична община и ресорно свързаните Столична Регионална здравна инспекция и Българска агенция по безопасност на храните.

Храненето на децата и подрастващите е приоритетна тема.

Очакваме вашата обратна връзка и препоръки за работата на училищните столове в район “Надежда” на е-mail: info@so-nadejda.com!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4