Ако не сте си платили глобите за неправилно паркиране…

Ако не сте си платили глобите за неправилно паркиране…

Ако не сте си платили глобите за неправилно паркиране в София, вече не можете да получите удостоверение за липса на задължения към Столична община, дори и да не дължите данък сгради или такса смет.

От тази година всички фишове и санкции, наложени на столичани от Общинска полиция или ЦГМ постъпват автоматично в дирекция “Общински приходи” на СО. Така за всички услуги, които се администрират от “Общински приходи” по Закона за местните данъци и такси, наложените глоби излизат като задължения.


Санкциите могат да се плащат по същия ред, по който и местните данъци и такси – през сайта на Столична община https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf, във всеки от 22-та данъчни отдела на Столична община, по банков път или чрез други финансови институции.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4