Община Елин Пелин обособява място за събиране на стари гуми, излезли от употреба

Община Елин Пелин обособява място за събиране на стари гуми, излезли от употреба

Във връзка със сезонната смяна на автомобилни гуми от гражданите Община Елин Пелин обособява място за събиране на стари гуми, излезли от употреба. Полето около града не е подходящото място за изхвърляне на гуми и друг тип битови отпадъци, тъй като се замърсява природата и се създават незаконни сметища.

Правилното изхвърляне на автомобилни гуми е важна мярка за по-чист въздух и сигурна превенция срещу нерегламентираното събиране и последващото им изгаряне за отопление, при което се отделят токсични съединения, които не се разграждат бързо, пренасят се лесно по въздуха на големи разстояния и причиняват увреждания на природата и хората.

Изхвърлените автомобилни гуми до или в контейнерите за отпадъци, в зелени площи и на нерегламентирани места, замърсяват околната среда и за тяхното почистване и извозване се изразходват много публични ресурси.

“Умоляваме всички граждани, да използват обособената временна клетка за строителни и био отпадъци, намираща се до моста по пътя от гр. Елин Пелин към с. Григорево. Гумите ще бъдат извозвани до депо, за сметка на Община Елин Пелин, откъдето лицензирана фирма ще ги транспортира в специализираните пунктове за рециклиране.

В останалите населени места жителите на общината, трябва да се обърнат към кметовете и кметските наместници, които ще определят място за събирането им”, уточниха от общината.

 

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4