Елин Пелин вече има доброволчески противопожарен отряд

Елин Пелин вече има доброволчески противопожарен отряд

В Община Елин Пелин беше създаден доброволчески противопожарен отряд въз основа на решение на Общински Съвет с №509 от 20. 12. 2012 г.

Звеното е в състав от 25 души.

Съгласно Закона за защита при бедствия във всички общини с население под 20 000 души задължително трябва да функционират такива отряди. Целта на тези формирования е предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и отстраняване на последствията от тях.

Доброволческият отряд е под прякото ръководство на кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов, а координатор на дейността му е Бисер Иванов.

Огнеборците преминаха курс по пожаро-безопасност в гр. Елин Пелин и курс по първоначална медицинска помощ в БЧК с. Долни Лозен.

С всеки доброволец беше сключен граждански договор по гореспоменатия закон и бяха облечени по изискванията за пожаро-безопасност и съответното работно облекло за водни бедствия.

През октомври 2018 г. отрядът взе участие в демонстрации на различни ситуации от бедствен характер в Пловдив, заедно с всички доброволни формирования от цяла България.

Посетиха различни информационни и практически семинари по пожаро-безопасност, първа помощ и ситуации при различни бедствия. Тези доброволци ще са на постоянно разположение на местната власт при извънредни ситуации за подпомагане на основните съставни части от Единната спасителна система.

 

Като вземем за пример създалите се през последните години ситуации в страната, които недвусмислено показват, че при природни бедствия с голям мащаб е необходимо включването и на гражданското общество за овладяване на критични ситуации, ползата от това формирование е безспорна.

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4