В Елин Пелин се реализира втори етап на европейския проект “Подобряване на общинска образователна инфраструктура

В Елин Пелин се реализира втори етап на европейския проект “Подобряване на общинска образователна инфраструктура

В момента се реализира втори етап на европейския проект “Подобряване на общинска образователна инфраструктура – СУ Васил Левски, гр. Елин Пелин“. Проектът е на обща стойност от 1 168 299,86 лв. и се изпълнява на няколко етапа за срок от 36 месеца.

Във втория етап се включва благоустрояване на училищния двор с полагането на нова вертикална планировка и обособяване на спортна площадка на открито за колективни игри, оградена с предпазна мрежа.

Предвижда се преустройство в сутеренния етаж на южното крило на учебния корпус, както и нови електро, ВиК и ОВ инсталации в преустроения сутеренен етаж. Дейностите по проекта ще осигурят създаване на по-добри условия за образователния процес и зони за повече спортни дейности в най-голямото училище в общината.

Община Елин Пелин получи уверение от строителните фирми, че ремонтните дейности в СУ „Васил Левски“ ще приключат преди началото на учебната година.

***

Проектът стартира през м. септември 2019 г., когато кметът на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов финализира с подписа си в Държавен фонд “Земеделие” договора за безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на проекта е да се създадат условия за качествено образование, които ще доведат до постигане на приоритетите на регионално ниво, заложени в Национална програма за развитие България 2020.

Подобряването на достъпа до образование и повишаване на качеството му е от изключително значение за всички нас, защото с осъвременяването на системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо нуждите на пазара на труда, ще създадем добре подготвени кадри за професиите на бъдещето.

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4