Приключиха административни процедури на повече от 48 имота в кв. “Бенковски”

Приключиха административни процедури на повече от 48 имота в кв. “Бенковски”

Районната администрация на “Сердика” уведомява гражданите, че във връзка с издаването на заповед за индивидуализация, на имоти по влязъл в сила ПУП-ПРЗ на м. „кв. Бенковски, разширение запад“ по реда на чл. 16 от ЗУТ, са приключили административни процедури на повече от 48 имота.

Във връзка, с което Ви молим да уведомите и вашите съседи да предприемат действия и да се снабдят с документи за собственост – заповед, като подадат документите си в деловодството на СО район Сердика, както следва:

  • заявление
  • документи, удостоверяващи собствеността

Административната услуга е безплатна.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4