Кв. “Требич” се запозна с новия ПУП (СНИМКИ)

Кв. “Требич” се запозна с новия ПУП (СНИМКИ)

На 15.02.2019 г., в залата на 63 ОУ „Христо Ботев“ (кв. Требич) , беше представен проект на задание на ПУП – план за улична регулация – ПУР (план за регулация на улици и на поземлени имоти за публичната собственост) в участъка от м. „ПЗ Илиянци запад” до река „Блато” и ПУП – парцеларен план за бул. „Рожен” в участъка от река „Блато” до „Софийски околовръстен път”.

На срещата присъстваха проектантът на заданието инж. Веселин Христов, инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ и арх. Димо Александров, началник-отдел „УТКРКС“, експерти и граждани от кв. „Требич“.
„Трасето на бъдещия път се предвижда да преминава съгласно одобреното по ОУП от 2009 г. и сега предстои проектиране в техническа фаза на въпросния участък, дължината на който ще бъде около 3 километра. В рамките на законовите норми, ще бъдат изградени 2 бр. пътни платна, всяко с по две ленти за движение и локал“, каза инж. Христов на гражданите. На първи етап се предвижда да се изгради кръгово кръстовище при кв. „Требич“, както връзка с населеното място чрез 1 или 2 подхода към квартала. Обществено-обслужващите зони в близост до кв. „Требич“ са предвидени за застрояване, а в частта със земеделските зони ще се направи парцеларен план, допълни още проектанта.

„Основната идея за изграждането на този път е да се облекчи тежкия трафик, който преминава през кв. „Требич“, каза инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“.


Сред основните мотиви за изработването на проекта на задание са, че продължението на бул. „Рожен“ ще осигури пряка транспортна връзка на град София с републиканската пътна мрежа – СОП/път ІІ-18/-„Северна дъга” и път ІІ-16 /София-Мездра/, както адаптиране на съществуващата улична мрежа и привеждането и в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на Столична община.

Припомняме, че по реда на чл. 16, ал. 1 от НРНПООСО , в срок до 25.02.2019 г. за кв. „Требич“ , се примат писмени становища по проекто-заданието. Начин на подаване: в деловодството на СО – район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“ № 55 или info@so-nadejda.com. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.


Проектът ще бъде изложен в стая 206 на етаж 2 в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта по времето за изготвяне на становищата ще представя арх. Люба Лукова – гл. архитект на СО – район „Надежда“.


Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 28.02.2019г. от 17:00 ч. в заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 308.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4