“Зелен здравословен коридор” ще преминава през “Надежда”

“Зелен здравословен коридор” ще преминава през “Надежда”

В квартал “Надежда” ще преминава “зелен здравословен коридор” на София. Проектът е финансиран по програмата „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.  Бюджетът на Столична община е в размер на 1,2 милиона евро и е 100 процента грант. Срокът за изпълнение е до месец май 2023 г.

Проектът ще се реализира в кварталите “Надежда” 2,”Свобода” и “Толстой”, в зоната, обособена между пътен възел “Надежда” и Северния парк.

Столична община беше одобрена за участие като водещ град в “URBINAT – URBan-Innovative-NATure”.

Проектният консорциум включва още два водещи града – Порто (Португалия) и Нант (Франция). Градове – последователи са Брюксел (Белгия), Хое Торструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения).

Координатор е Центърът за социални изследвания към университета в Коимбра (Португалия). УАСГ е академичен партньор на Столична община, а Асоциацията за развитие на софия ще участва в организацияга и провеждането на обществени обсъждания и в популяризиране на дейностите по проекта.

Северният парк ще се свърще с минералната вода на район “Надежда”. Природосъобразното решение ще подобри пешеходните връзки и велосипедното придвижване към центъра.

“Зеленият коридор” ще започне от велоалеята на “Ломско шосе”, ще премине през площада около Централна гара, който скоро ще бъде напълно обновен, и ще стигне до центъра на София.

Ключова роля в зеления коридор е и находището на минерална вода в “Надежда” в двора на 15-о училище “Адам Мицкевич”.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4