Планирани ремонтни дейности в община Елин Пелин

Планирани ремонтни дейности в община Елин Пелин

В момента се извършва почистване на речното корито на река Лесновска в участъка след преливника на яз. Огняново. Дейностите се изпълняват от служители и техника на Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

В село Доганово се извършва цялостно асфалтиране на част от ул. „Черковна“ в участъка от главния път на селото до църквата.

В село Лесново и село Доганово се полагат изкуствени неравности на пътното платно с цел ограничаване на скоростта на автомобилите, преминаващи през населените места.

Монтиран е нов котел за отопление с пелети в ОУ „Отец Паисий“, с. Габра преди началото на отоплителния сезон.

Извършен е цялостен ремонт на покрива на кметството в с. Голема Раковица. В същата сграда се помещава и народно читалище „Просвета 1908“.

В ход е процедура по изпълнение на дейностите, свързани с новата вертикална планировка в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Нови хан.

Започна подготовката на снегопочистващата техника на ОП „БКД – Елин Пелин“ преди началото на зимния сезон и мероприятия за подготовка на дейности при аварийно-спасителни и възстановителни работи.

Подписан е договор с фирма изпълнител на ремонтни дейности във физкултурния салон на ОУ „Христо Ботев“ с. Равно поле. Предвижда се ремонтните дейности да бъдат извършени до един месец.

Приключват дейностите по ремонт на сградата на ДГ „Славейче“, село Лесново, които се финансират по проект „Красива България“.

***

Предстоящи дейности:

Започват дейности по полагане на хоризонтална пътна маркировка на общинската пътна мрежа, преди началото на зимния сезон.

Предстоят дейности по подмяна на изгорелите осветителни тела от уличното осветление в цялата община. Дейностите ще започнат от с. Петково с подмяна на 400 бр. осветителни тела с нови енергоспестяващи, а след това подмяната на осветлението продължава по график и в останалите населени места.

Предвижда се ново осветление в централна градска част на гр. Елин Пелин, заедно с обновяване на празничната коледна украса. Предстои обновяване на спирките на обществения транспорт с поставяне на осветление към тях.

В централния парк на село Нови хан ще бъде изграден нов детски кът.

В гр. Елин Пелин започват дейности по изграждане на голяма детска площадка в центъра на града, в близост до НУ „Христо Ботев“.

***

Научете повече: https://www.elinpelin.org/currentNews-6927-newitem.html

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4