Българските университети ще приемат повече българи от чужбина

През 2016 г. ще бъдат приети с 600 души повече в българските висши учебни заведения. Това реши правителството, увеличавайки броя на местата за студенти от българската диаспора в чужбина от 400 на 1000. По този начин в родните университети имат шанс да влязат малко над два пъти повече младежи в специалностите за бакалаври и магистри, в сравнение с предходни години. Местата за докторанти, обявени за българи от чужбина, също се увеличават и от 12 нарастват на 20. Решението е взето поради големия интерес към обучение в България от страна на сънародниците ни от Сърбия, Албания, Молдова, Украйна и др. Българската държава продължава да поддържа и бройки за обучение в бакалавърска степен, предназначени за първенците в националните олимпиади по български език и литература, както и за най-добрите във випуските от дузина български гимназии, в райони с компактно българско населени, уредени на територията на Молдова, Украйна, Румъния, Сърбия, Казахстан.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4