Организация подготви типова родителска декларация срещу джендър обучение (документ)

Организация подготви типова родителска декларация срещу джендър обучение (документ)

Типова декларация, която може да се изпраща до МОН, училищата и училищните настоятелства, подготви Гражданска инициатива Варна срещу джендър идеологията. С този документ родителите, които желаят, могат да заявят, че забраняват децата им да бъдат подлагани на джендър обучение, ролеви и типови игри по отношение на пола, и всякакви педагогически дейности в класни и  извънкласни занимания от всякакъв характер, провеждани във или извън училището, в които се изучават или пропагандират следните теми и понятия:

а) Понятията: „социален пол”, „полова идентичност”, „идентичност, основана на пол”,  „gender”, „gender identity”, „gender neutrality”, „sexual diversity”. Идеите за: трансджендъризъм, аджендъризъм, биджендъризъм и свободно самоопределяне на пола, джендър-неутралност, сексуално разнообразие и сексуално многообразие;

б) Изучаване на нестандартни/”нестереотипни”  роли на пола (от тип „социален пол” или „джендър”), вменяване на изкуствено проектирани „стереотипни роли на пола”;

в) Заместване/замяна/подмяна на понятието „пол” в традиционния му смисъл с понятието „джендър”/”социален пол”/ „социални роли на пола”/”gender”

г) Внедряване на понятието за „джендърна идентичност”/ “идентичност основана на пол”/”самообределение на пола”/” полова идентичност”, което международно е обяснено в Принципите от Джокякарта 

д) Внедряване на идеологията, че човешката същност се състои от няколко фактора: „Полова идентичност“/“gender identity“,„Полово изразяване“/“gender expression, „Сексуална ориентация“/“Sexual orientation“/ и „биологичен пол”/”sex” , както и че в комбинацията от тях се разкрива идентичността на човек;

Вижте цялата декларация ТУК  
https://spasibg.wordpress.com/2018/07/25/roditelska_deklaracia/ 

 

Categories: България

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4