СУ си има нов ректор

Професор Анастас Герджиков е новият ректор на Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Той бе избран с 190 гласа срещу 160 за проф. Тони Спасов – ръководител на катедрата “Приложна неорганична химия” на Факултета по химия и фармация. Днес Алма матер избра 56-я си ректор. Проф. Герджиков е д-р на филологическите науки, проф. по римска литература в катедра Класическа филология на СУ.

Завършил е Хумболтовия университет в Берлин, специализирал е в Австрия (1994) и Германия (1997). Заемал е длъжностите заместник министър на образованието и науката (2001-2003), управител на Фонд „Научни изследвания” (2008-2009), заместник ректор на СУ „Св. Климент Охридски” (2010-2011). Член е на редколегията на списание „Стратегии на образователната и научната политика”.

Преподавателската му работа обхваща курсове по латински език и автори (ораторска проза, историография, философия) и по римска литература. Научните му интереси са в областта на античната и средновековна литература, философия и политическа мисъл. Автор е на статии в български и чужди списания и сборници, на четири монографии, както и на първия български превод на Аристотеловата „Политика”.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4