“София избира”  с бюджет от 1 милион лева, предложения се приемат до 31 декември

“София избира”  с бюджет от 1 милион лева, предложения се приемат до 31 декември

СОФИЯ ИЗБИРА е Програма на Столична община за реализация на проекти за подобряване на градската среда, предложени от гражданите и избрани от тях с гласуване.

Целта на СОФИЯ ИЗБИРА е да насърчи прякото участие на гражданите, неправителствени и професионални организации в предлагането на проекти и разпределението на бюджета на общината.

Бюджетът на Програмата е 1 000 000 лв. за 2022г.

Предложения за Програмата се приемат до 31 декември.

ТЕМА:

Тази година София беше класирана на финала в конкурса Зелена столица на Европа и нашето желание е да дадем повече гласност и приоритет на темата за устойчивото развитие на града и справянето с климатичните промени.

Затова темата на Програмата за 2022 г. е ЗЕЛЕНОТО:

трансформация на градските пространства, така че те да подобрят състоянието на околната среда, да насърчат устойчивото придвижване, да осигурят по-добър достъп на гражданите до места за отдих и рекреационни дейности, както и да подпомогнат запазване на биоразнообразието в града и да предложат мерки за справяне с климатичните промени.

Предложените от Вас #инвестиционнипроекти, трябва да са фокусирани върху следните теми:

справяне с климатичните промени

запазване на биоразнообразието

увеличаване на дърветата в градска среда, зелени покриви, градско земеделие

намаляване на замърсяването на въздуха

алтернативни източници на енергия

устойчиво придвижване

намаляване на шума

устойчивото управление на отпадъци (вкл. разделно събиране) и преход към кръгова икономика

технологични решения за подобряване на околната среда.

https://www.sofia.bg/en/sofia-izbira-zelenoto


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4