„На хоро при шопите“ ще се проведе на 9 май

„На хоро при шопите“ ще се проведе на 9 май

Националният фолклорен фестивал „НА ХОРО ПРИ ШОПИТЕ“ е включен в културния календар на Община Елин Пелин за 2021 г. и ще се проведе на 9 май. Фестивалът има за цел популяризиране, запазване и развитие на българския танцов фолклор, а така също и сплотяване, обединяване, забавление и веселие чрез уникалното народно танцово изкуство.

➽ IV-то издание на Националния фолклорен фестивал „На хоро при шопите“ ще се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки. Организаторът, Община Елин Пелин запазва правото да промени датата на провеждане на фестивала при въвеждане на по-строги противоепидемични мерки. При неблагоприятни метеорологични условия фестивалът ще се проведе в спортна зала „Инж. Янко Янков“ гр. Елин Пелин.

І. Общи условия за участие:

♫ Фестивалът има конкурсен характер. За отличените са предвидени награди. Всички участници получават диплом за участие и сувенири.

♫ Право на участие имат всички клубове и групи от страната, изучаващи български народни хора.

♫ Участниците да не са професионалисти, без ограничение на възрастта.

♫ Организаторите и журито строго ще съблюдават представянето на клубовете да е от любители – танцьори, а не от танцови състави представящи се за клубове.

♫ Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми (облеклото е по преценка на ръководителите на групи).

♫ На всички участници организирано се осигуряват минерална вода, съгласно предоставената бройка по заявка за участие.

♫ Организаторите си запазват правото да видеофилмират и фотозаснимат изпълненията на участниците в конкурса с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

♫ Участниците сами финансират престоя си по време на фестивала.

♫ Съставите, желаещи да участват попълват формуляр за участие, който може да се изтегли от eлектронния адрес на Община Елин Пелин: www.elinpelin.bg или да се изиска формуляр от e-mail: oksdelinpelin@gmail.com и да се изпрати най-късно до 19 април 2021 г. по един от следните начини – пощенски адрес: 2100, гр. Елин Пелин, пл. “Независимост” №1, отдел “Образование, хуманитарни и социални дейности”, Община Елин Пелин или по електронен път на адрес: oksdelinpelin@gmail.com

➽ Повече информация може да намерите в приложения статут и регламент за фестивала, публикуван на официалната страница на Община Елин Пелин.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4