Провеждат се обществени консултации по важната тема “Социален патронаж”

Провеждат се обществени консултации по важната тема “Социален патронаж”

Ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет “Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

Адрес: гр. София, ул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508 – деловодство;

Относно: Доклад с проект на Решение на Столичен общински съвет с рег. № СОА21-ДИ05-29/13/12.05.2021 г. за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж“ с вносител Албена Атанасова, заместник-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“

По електронен път:

t.guyrova@sofia.bg

Относно: Доклад с проект на Решение на Столичен общински съвет с рег. № СОА21-ДИ05-29/13/12.05.2021 г. за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж“ с вносител Албена Атанасова, заместник-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“.

Форма на обществената консултация:

Писмени консултации.

Период на консултацията:

30 (тридесет) дни – от 14.05.2021 г. до 14.06.2021 г.

Съдържание на документацията:

Доклад с рег. № СОА21-ДИ05-29/13/12.05.2021 г. с интегрирани приложения и проект на решение

Координати за връзка:

Тоня Гюрова – юрисконсулт в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“,

тел. за връзка: 02/8035 922;

ел. поща: t.guyrova@sofia.bg

Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

https://www.sofia.bg/…/rules-for-amendment-and_organization…


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4