Одобриха проекта за изменение на ИПУР на ул. „Нешо Бончев“

Одобриха проекта за изменение на ИПУР на ул. „Нешо Бончев“

На  29.06.2021 г. на ОЕСУТ /Общински експертен съвет по устройство на територията/ беше одобрен проектът за изменение на плана за улична регулация /ИПУР/ на ул. „Нешо Бончев“.

По предложение на кмета на район “Сердика” Тодор Кръстев беше издадена Заповед на главен архитект на Столична община с № РА50-765/18.10.2019г. за започване на процедура за изграждането на ул. „Нешо Бончев“ в участъка от ул. „Първа Българска армия“ до бул. „История Славянобългарска“.

След стартиране на процедурата бяха предприети всички действия за уведомяване на заинтересованите лица и е публикувано в държавен вестник на 28.07.2020г., брой 67, ст.72.

За имотите, попадащи в уличната регулация, ще се предприеме процедура по отчуждаване.

Изграждането на ул. „Нешо Бончев“ ще даде възможност за бърза връзка между ул. „Първа Българска армия“ и бул. „История Славянобългарска“ и ще подобри движението в квартала.

Проектът изцяло е съобразен с предстоящия ремонт на ул. „Първа Българска армия“.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4