Продължава репатрирането на ИУМПС в „Сердика“ (СНИМКИ)

Продължава репатрирането на ИУМПС в „Сердика“ (СНИМКИ)

СО – район „Сердика“ продължава с репатрирането на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), намиращи се на територията на района, в изпълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Принудително репатриране на ИУМПС ще бъде извършено и на 16.04.2021 г. (петък).

Призоваваме жителите на района сами да отстраняват притежаваните от тях ИУМПС, разположени върху имоти – държавна или общинска собственост.

Превозните средства могат да бъдат предавани в център за разкомплектоване или да бъдат преместени в имот частна собственост – частен двор, гараж или др.

Напомняме, че моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, попада в категорията ИУМПС.

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4