Продължават инфраструктурните дейности по облагородяване облика на Нови хан (СНИМКИ)

Продължават инфраструктурните дейности по облагородяване облика на Нови хан (СНИМКИ)

В национален план община Елин Пелин е естествен инвестиционен център, а село Нови хан е едно от най-големите населени места в общината с положителен демографски ръст, в което живеят много млади семейства.

На 4 март 2021 г. Министерски съвет взе решение за отпускане на още 800 хиляди лева целеви средства за довършване на първия етап от реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на с. Нови хан. С тези допълнителни средства ще успеем да отговорим и на очакванията на инвеститорите, и на жителите на общината за по-добри публична среда и услуги, и за по-високо качество на живот. Припомняме, че с Постановление №360 от 10 декември 2020 г. на Министерски съвет бе одобрен допълнителен трансфер в размер на 1 000 000 лв. по бюджета на община Елин Пелин за реализиране на значим общински инфраструктурни проект. Отпуснатите средства са целеви и са предназначени за реконструиране на вътрешната водопроводна мрежа на с. Нови хан. С новия транш от м. март финансирането вече е 1 млн. и 800 хиляди лева.

Проектът за подмяна на изключително стария и дефектен водопровод беше иницииран с участието на кмета на с. Нови хан Александър Стоичков и на Общински съвет – Елин Пелин. Общинските съветници Богомил Бранков и Николай Плещов, с подкрепата на вицепремиера Красимир Каракачанов, активно съдействаха за организиране на финансирането, отпуснато от Министерски съвет, за първия етап от подмяната на водопровода в с. Нови хан.

Тази пролет в село Нови хан инфраструктурните дейности по облагородяване облика на селото продължават.

В понеделник, 29 март кметът на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов и кметът на селото Александър Стоичков посрещнаха общинските съветници Богомил Бранков и Николай Плещов, които направиха обход на инфраструктурните обекти и се запознаха с напредъка на дейностите.

Обновява се настилката на старата улица „Върба“, която е съществуваща, но само документално. Улицата ще се използва като обходна на детска градина „Детелина“, защото по основния път движението е много натоварено, а след разширението на детската градина ще бъде невъзможно на родителите да оставят и взимат децата си от детското заведение.

Подменя се изцяло настилката по тротоара на ул. „Калоян“ в отсечката от центъра на Нови хан до детската градина – с обща дължина от 200 м, като се обособяват площи и за зелени зони.

Облагородява се и зоната около реката в непосредствена близост до централния парк на селото, който миналата година беше обновен от кмета на с. Нови хан с помощта на много млади родители и доброволци.

Кметство Нови хан съобщи за следващия проект на стойност от 300 000 лева, отпускани целево от Министерството на образованието и науката, като средствата ще се използват за разширение на детска градина „Детелина“ в с. Нови хан.

Предстои да се направи вертикална планировка на двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Нови хан по проект, финансиран от фонд „РАО“ към Министерство на енергетиката в периода от 2021 до 2023 г.

***

Научете повече: https://www.elinpelin.org/currentNews-6294-newitem.html

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4