Откриха конкурс за войнишки длъжности – ето условията!

Откриха конкурс за войнишки длъжности – ето условията!

Представяме на Вашето внимание обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.03.2021 г. и 30.03.2021 г. в Националната гвардейска част – гр. София.

***

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

– Да имат средно или по-високо образование;

– Да не са по-възрастни от 40 години, лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ – не по-възрастни от 44 години;

– Да са годни за военна служба;

– Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

– Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

– Да нямат друго гражданство;

– Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание “уволнение”;

– Да покриват нормативите за физическа годност;

– Да са психологично пригодни за приемане на военна служба.

Съгласно заповед на командира на Националната гвардейска част, кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по местоживеене на постоянния си адрес в срок до 08.03.2021 г. с приложени към него автобиография и копия от изисуемите документи.

Телефони за информация: 02/92-28-906 и 02/92-28-93.

***

Научете повече: https://www.elinpelin.org/currentNews-5988-newitem.html

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4