Важна информационна среща в Елин Пелин

Важна информационна среща в Елин Пелин

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Елин Пелин, на която представи проект на Споразумението за партньорство на Република България – националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г.

Експертите запознаха присъстващите с основни приоритети разписани в проектите на новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, както и с актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година.

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4