Обществено обсъждане за въвеждане на еднопосочно движение по ул. “Лиса гора” в жк “Надежда” 2.

Обществено обсъждане за въвеждане на еднопосочно движение по ул. “Лиса гора” в жк “Надежда” 2.

Общественият съвет на 38 ДГ “Дора Габе” инициира обществено обсъждане за въвеждане на еднопосочно движение по ул. “Лиса гора” в жк “Надежда” 2.

Целта е да се избегнат конфликтни ситуации в трафика около градината, особено в пиковите часове сутрин и вечер.
Най-близките жилищни блокове до 38 ДГ “Дора Габе” също са информирани за представянето на двата варианта на Схема на еднопосочно движение, което ще се проведе на 11.02.2020 г., 17.30 ч., в Музикалния салон.

Ето какво написаха от ОС:

“Уважаеми родители,
на основание писмено предложение на Обществения съвет към ДГ №38 “Дора Габе” за изграждане на еднопосочно движение по ул. „Лиса гора“ в ж.к. „Надежда 2“, Столична община – Район “Надежда” ще направи Обществено обсъждане за въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Лиса гора“.

На 11.02.2020 г. (вторник) от 17:30 ч. в музикалния салон на ДГ № 38 „Дора Габе“, с адрес: ж.к. „Надежда 2“, ул. „Св. Никола Нови“ № 12, ще се състои представяне на схема за „Въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Лиса гора“ в ж.к. „Надежда 2“.

Писмени становища по предложението могат да се подават до 20.02.2020 г. по реда на чл. 23 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община в деловодството на район „Надежда“-СО на ул. „Кирил Дрангов“ № 55 или на официалната електронна поща на района: info@so-nadejda.com.
Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Допълнителна информация по представената схема за „Въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Лиса гора“ в ж.к. „Надежда 2“ по времето за изготвяне на становищата ще представя инж. Спас Спасов – гл. инженер на район „Надежда“-Столична общиа, в сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, ет. 3, стая 302.

Заключителната дискусия ще се проведе на 26.02.2020 г. от 17:00 ч. в Заседателната зала в сградата на районна администрация „Надежда“, на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, ет. 3, стая 308.

http://www.so-nadejda.com/uploads/2020-vt/01/shema1.jpg


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4