МОН оповести график за учебната 2020/2021 г.

МОН оповести график за учебната 2020/2021 г.

Актуализиран график на МОН до края на учебната 2020/2021 г.

03.02.2021 г. – междусрочна ваканция за VII – XII клас

един ден – в зависимост от решението на

съответното училище – междусрочна за I – VI клас

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция за I – XI клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – VII – XII клас

Първият учебен ден след изтичане на 18 учебни седмици

в зависимост от решението на съответното училище за

дни с дейности по т. 2 и т. 3 – I – VI клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)

23.06.2021 г. – І – III клас

30.06.2021 г. – IV – XІ клас

30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)

28.07.2021 г. – XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Източник: www.mon.bg/bg/56


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4