Фирмите подават декларации за такса смет до 30 ноември

Фирмите подават декларации за такса смет до 30 ноември

30 ноември 2019 г. е крайният срок, в който фирми и предприятия трябва да подадат заявления-декларации за броя на контейнерите за смет, които ще ползват през следващата година. По изключение, документи ще се приемат и на 2 декември, тъй като крайният срок тази година се пада в събота.

С декларация по чл. 23 от Наредбата за местните такси, фирмите заявяват количествата отпадъци /съответно – брой съдове и честота на извозване/, на базата на което ще им бъде определен размерът на такса битова смет за 2020 г.

Предприятията могат и пряко да се договорят с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай също трябва да се подаде молба за допускане на пряко договаряне по чл. 24 от същата Наредба за местните такси. Крайният срок отново е 30 ноември.

Фирмите, които до края на този месец не са подали нито един от двата документа в Столична община, ще плащат такса битови отпадъци за 2020 г., определена изцяло на база отчетната стойност на недвижимия имот.

Образци на декларации за брой контейнери и молби за допускане на пряко договаряне могат да се изтеглят от сайта на Столична община https://www.sofia.bg/sample-documents, но не могат да се подават онлайн.

Документите се подават в Дирекция “Икономика и търговска дейност” към Столична община на ул. “Оборище” №44.

Физически или юридически лица, които няма да ползват свой имот през 2020 г. могат да подадат декларация за намаление на такса битови отпадъци в районната дирекция “Общински приходи” по местонахождение на имота. Срокът за тези заявления е 31 декември 2019 г .


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4