Важна информация за жителите на район “Сердика”!

Важна информация за жителите на район “Сердика”!

След проведеното обществено обсъждане през месец май тази година за обект: „Схема за въвеждане на еднопосочно движение в квартала между бул. „Сливница“, ул. „Димитър Петков“, бул. „Ген. Столетов“ и бул. „Княгиня Мария Луиза, Ви уведомяваме, че вече е изготвен проект и изработена схема. Районната администрация на „Сердика“ се е съобразила с всички становища по време на обсъждането.

Целта на проекта е да се подобри движението в квартала, без да се обособяват зони за почасово платено паркиране – Синя зона или Зелена зона.

В тази връзка, може да изпращате Вашите становища, коментари и предложения до 10.12.2021г. /включително/ по електронната поща: kmet.serdika@abv.bg.

http://serdika.bg/images/stories/novini/UTSK/21156_OBD_OD_—Layout1_1.pdf?fbclid=IwAR3MLZ8rEhmeG19WV9z4IoS_5tASNNYugynQRhGnON2qw_QVmKUXvCnfXgI


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4