Открива се данъчната кампания за 2021 г.

Открива се данъчната кампания за 2021 г.

Местните данъци и такси в София могат да се плащат онлайн от 25 януари – и на каса в районните данъчни отдели, по банков път или чрез финансови посредници.

Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък сгради и данък МПС, е 30 април 2021 г., при условие, че цялата дължима сума се внесе наведнъж, напомниха от дирекция “Общински приходи” на Столична община.

До края на април т.г. е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци.

Ако плащате местните си данъци и такси на части, сроковете, в които това трябва да се направи, без да се начислява лихва за забавяне, са:

Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни – първа вноска и 31 октомври – втора вноска;

Такса битови отпадъци – четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

Ставките за местните данъци и такси не са променени и през 2021 г. са същите като през миналата година. Най-удобният начин за плащане на местните данъци и такси е през портала на Столична община

https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4