Бюджетът на Столична община за 2021 г. е 1, 884 млрд.лв.

Бюджетът на Столична община за 2021 г. е 1, 884 млрд.лв.

Стратегически цели и стратегическа инфраструктура – това отличава бюджетът на София за 2021 г. Общият размер на бюджета за тази година 1,884 млрд. лв., от тях:

1,375 млрд. са текущите и държавно делегираните дейности

509 млн. лв. е размерът на капиталовата програма на София, с над 296 млн. лв. безвъзмездни европейски средства.

Бюджет 2021 е фокусиран върху краткосрочното постигане на стратегически за София цели:

Изграждане на стратегическата инфраструктура на София и ремонти в кварталите.

Нови детски градини и места за всички деца от 3 до 6 години.

Подобряване на качеството на въздуха и екологичен градски транспорт.

Първата цел е изграждане на стратегическата инфраструктура на София. Общо 140 млн. лв. за изграждане и реконструкция на транспортна инфраструктура.

В списъка с обекти за изграждане са новите булеварди – бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Филип Кутев“, „Източната тангента“, „Ломско шосе“, ул. „Опълченска“, които са част от вътрешните градски рингове. С тях София практически ще има нова транспортна схема и с над 1/3 разтоварен трафик през центъра.

Обектите за основни ремонти и реконструкции са бул. „Първа българска армия“, ул. „Кукуш“, тунелът на Люлин на бул. „Царица Йоана“ заедно с трамвайния път, тунелът на НДК и бул. „Скобелев“, ул. „Н. Коперник“ и „Чепинско шосе“.

Най-голямата реконструкция, която ще започне през 2021 г., е на трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III“ – от Съдебната палата до „Княжево“ – 31,6 млн. лв. за 2021 г. осигурени по програма „Региони в растеж“.
Ремонтите в кварталите са третото перо в този сектор – 50 млн. лв., което е със 7 млн. лв. повече от 2020 г. и гарантирани 10 млн. лв., които предоставяме директно на кметовете на райони.

2021 г. започва изпълнението на първата част от проекта за изграждане на канализация по ОПОС, която включва районите „Витоша“, „Връбница“, „Лозенец“, „Овча купел“, „Сердика“ и „Банкя“. Общо 30,1 млн. лв. са заложени за ВиК-инфраструктура, като над 10 млн. лв. са от държавата за реверсивната връзката между водопроводите на яз. „Искър“ и яз. „Бели Искър“ и за проучване на яз. „Огняново“, който да свържем към водопроводната мрежа на София. Това са проекти, за които лично договорих финансиране през миналата година.

Втората стратегическа цел е осигуряване на места в детските градини на всички деца от 3 до 6 годишна възраст. Залагаме 65,7 млн. лв. за изграждане, разширение и основни ремонти на детски градини, ясли и училища.

45 са конкретните обекти за нови сгради и разширения на детски градини и ясли. С тях очакванията ни са през тази и следващата година, когато ще завършат, е да открием 185 нови групи.

Освен за строителство се залагат и 1,6 млн. лв. за проектиране на 16 нови сгради за детски градини, които да се включат в строителната програма.

Над 6 млн. лв. се инвестират в изграждане на нови училищни корпуси и основни ремонти в 7 училища.

1,5 млн. лв. са гарантирани за изграждане на модерни училищни тоалетни по програмата „София избира“, която беше спечелена от младите архитекти Ивелина Иванова и Деница Шилигарска, които вече работят с екипа на инж. Джоргов.

Третият стратегически приоритет – подобряване на качеството на въздуха и чистотата в града, е с общ размер на капиталовите инвестиции над 200 млн. лв.

Тази година стартира изпълнението на големия проект за подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови екологични уреди за отопление. Предвидените средства за годината са 12,1 млн. лв.

Увеличават се средствата за миене на улици и се отделят над 1 млн. лв. за премахване на т. нар. „кални точки“ в кварталите, които са източник на прах.

Над 172,5 млн. лв. са инвестициите за довършване на метрото, нови метровлакове и основен ремонт на стари, както и в доставката на 25 нови трамвая, 82 електробуса и 30 тролея.

Гарантира се финансиране за разширенията на метрото към „Подуяне“ и през „Слатина“.

4,6 млн. лв. се залагат за инвестиции в основни градски паркове – основните обекти са изграждане на връзка на „Люлин“ със Западен парк, довършване на Северен и възстановяване на нови знакови места и алеи от Борисова градина.

Планират се и 11,8 млн. лв. в рекултивация на старите депа, както и подготовка на завод за преработка на едрогабаритни отпадъци. Целта е да се преработват строителните отпадъци и да се получават материали, които повторно да се използват в строителството.

Преди няколко дни беше обявена и процедурата за избор на изпълнител на третата фаза от интегрираната система за преработка на битовите отпадъци на София. За проекта за инсталацията за производство на енергия от РДФ, които беше подкрепен от Европейската комисия, планираме 61 млн. лв. за тази година.

Изключително важен акцент в бюджета е увеличение на инвестиции в улично осветление. Планираме инвестиция от 6,277 млн. лв., което е с 4,7 млн. лв. повече от миналата година.

В година, в която ще продължим да сме изправени пред предизвикателствата на пандемията, се залагат 8 млн. лв. повече в издръжката за дейности в общинското здравеопазване и 16 млн. лв. повече за социални дейности.

През тази година са предвидени 1 млн. лв., с които да бъде изградена първата общинска детска поликлиника в район „Възраждане“.

Общо 10,4 млн. лв. са предвидени за разкриването на 9 нови социални услуги в 2 центъра в районите „Витоша“ и „Нови Искър“ и основни ремонти на 8 съществуващи центъра.

В областта на културата се залагат 10.6 млн. лв. През тази година ще завърши реставрацията на централна минерална баня в Банкя и София ще има първия си Център за съвременно изкуство в Топлоцентралата на НДК. Планира се реставрация на минералната баня в „Овча купел“, Късноантичния мавзолей в Южен парк и ремонт на театър „София“.

4,6 млн. лв. са предвидените средства за новия сектор „дигитализация“. Пандемията ни показа, колко е важно да можем да предлагаме услуги на гражданите в електронна среда. Първата голяма система е електронна система за кандидатстване в първи клас.

2020 г. беше година на изпитания, което разбира се, се отрази на бюджета на София. Намалената икономическа активност и несигурността доведоха до 13,6 млн. лв. по-малко приходи в общинския бюджет спрямо 2019 г., както и две актуализации на бюджета.

Загубите в градския транспорт са най-големи – в края на 2020 г. достигнаха 48 млн. лв. Предвидено е увеличение на финансирането, в което да се осигури ангажимента към водачите.

Прогнозата за общинските приходи през 2021 г. е 108 млн. лв. повече за държавно делегирани дейности, 35,5 млн. повече привлечени средства от европейските програми, 56 млн. лв. – от инвестиционни заеми и преходен остатък и 22 млн. лв. повече собствени приходи, спрямо първоначалния бюджет за 2020 г.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4