Район “Сердика” започна акция “Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Район “Сердика” започна акция “Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ

НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

 

Агенция за социално подпомагане

 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

 

Уважаеми съграждани,

СО – район „Сердика“ започва прием на заявления-декларации от кандидат-потребители, желаещи да бъдат включени в операция „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Чрез нея се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация. Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица.

Конкретните цели на Операцията са:

  • Приготвяне и доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
  • Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица.

Топлият обяд включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, като се доставя до домовете на одобрените потребители в работни дни, при спазване на всички противоепидемични мерки.

В съответствие с целите на Операцията целева група са:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидат-потребителите следва да подадат заявление-декларация (Приложение № 2). Към заявлението се прилагат и декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение 20), като такива се попълват от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

ВАЖНО: Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимата целева група се проверява и  потвърждава задължителни от Дирекция “Социално подпомагане „Сердика“.

Индикативният срок за планираното начало на предоставяне на услугите е 18.01.2021 г., а крайният срок е 27.04.2021 г.

Срок за подаване на заявленията-декларации и декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – до 17.00 ч. на 18.12.2020 г.

Документите се подават в сградата на СО – район „Сердика“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 2, Деловодство.

Необходимите документи за попълване може да свалите от тук или да получите на място в Деловодството на район „Сердика“.

За повече информация: Николай Аначков, тел. 02 921 80 37.

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4