Град Елин Пелин прилага вече стриктно важни наредби (РАЗПОРЕДБИ)

Град Елин Пелин прилага вече стриктно важни наредби (РАЗПОРЕДБИ)

Община Елин Пелин започва стриктно да изпълнява наредбите, приети от Общински съвет Елин Пелин /може да се запознаете с тях в прикачения файл/. В тази връзка Ви информираме, че:
✔ паркирането на зелените площи;
✔ паркирането в близост до съдовете за битови отпадъци;
✔ изхвърлянето на отпадъци извън определените места;
✔ разлепването и поставянето на рекламни материали, без разрешение на обществени места
✔ нерегистирането на домашни кучета,

ще бъде наказванo с глоба – издаване на фиш. Ако същата не бъде платена в рамките на предвидения от закона 7 дневен срок, преминава в глоба с наказателно постановление и се предава на съдия изпълнител за принудително събиране.

Община Елин Пелин предприема действия за премахване на стари автомобили, които не са в движение по улиците и тротоарите. От 10.07.2020 г. започва маркиране на излезлите от употреба моторни превозни средства в общината със специални стикери.

Гражданите, които забележат, че автомобилът им е белязан, са длъжни да го преместят в 14-дневен срок. Преместването му на друго място /общинска или държавна собственост/, не спира предписанието и не прекратява срока.

https://www.elinpelin.org/currentNews-5469-newitem.html

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4