Район „Надежда“ категорично осъжда случая на вербална и физическа агресия в I яслена група на 27 ДГ „Детска китка“

Район „Надежда“ категорично осъжда случая на вербална и физическа агресия в I яслена група на 27 ДГ „Детска китка“

Район „Надежда“ категорично осъжда случая на вербална и физическа агресия в I яслена група на 27 ДГ „Детска китка“, излъчен в репортаж на BTV на 4.11.2019 г.
В тази връзка, вр. ид. кмет на район „Надежда“ Анелия Георгиева веднага разпореди вътрешна проверка, която включва писмени обяснения от директора на 27 детска градина Галя Димитрова и медицинското лице от репортажа Снежина Стоичкова.

В резултат на предприетите действия, днес (5.11.2019 г.), медицинското лице Снежина Стоичкова доброволно подаде заявление за напускане на местоработата си в детската градина. Съгласно Кодекс на труда, чл.327, ал.1, т. 12, служителят има това право.
В допълнение, днес експерти на Дирекция „Образование“ на Столична община извършиха проверка в градината и снеха обяснения, за да бъде изяснена отговорността на директора по случая. Директорът ще представи на Столична община писмените обяснения на останалите служители, отговарящи за групата на пострадалото дете. Ще бъдат наложени санкции, съобразно конкретната отговорност.

Експерти от Столична община проведоха среща с родителите на детето, от които очакваме писмени сигнали до Столична община и Държавна агенция закрила на детето. Те са задължителни в подобни случаи, защото при обжалване на наложените санкции, записът не може да послужи за доказателство пред българския съд.
Директорът на 27 ДГ „Детска китка“ , ще проведе спешно допитване до родителите за въвеждане на видеонаблюдение и при постигнато съгласие, в градината ще бъде изградено цялостно видеонаблюдение.

Екипът на район „Надежда“ не може и няма да остане безучастен към случая, затова предлагаме пакет от спешни мерки за превенция на подобни случаи, сред които:

  • Анкета за въвеждане на видеонаблюдение в яслените групи на всички градини в район „Надежда“. По закон е необходимо 100 % съгласие от всички участници в образователния процес (родители и персонал)
  • Осигуряване на психологическа подкрепа на родителите и детето от случая в 27 ДГ „Детска китка“
  • Спешна среща на директорите на детски градини с представители на родителските асоциации като „Национален инициативен комитет за качествено и иновативно образование“, Асоциация „Родители“ и др.
  • Налагане на единен стандарт в адаптационния период на децата в яслена и I градинска група в район “Надежда”. Ще обсъдим и приложим най-добрите български и чуждестранни практики. Това включва, присъствие на родителя в градината в първите дни от приема на детето и засилване на комуникацията по оста екип на детска градина – родители през всички комуникационни канали.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4