Важно за жителите на “Надежда”: Представят схема за въвеждане на еднопосочно движение

Важно за жителите на “Надежда”: Представят схема за въвеждане на еднопосочно движение

На 04.02.2020 г., от 18:00,ч., в Актовата зала на 101 СУ „Бачо Киро“ с адрес: ж.к. „Надежда 1“, ул. „Илинденско въстание“ № 36, ще се състои представяне на схема за „Въвеждане на еднопосочно движение в ж.к. „Надежда 1“ на улиците, заключени в участъка между ул. „Хан Кубрат“, ул. „Христо Силянов“ и ул. „Възрожденска“.

Писмени становища по предложението могат да се подават до 13.02.2020 г. по реда на чл. 23 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община в Деловодството на район „Надежда“-СО на ул. „Кирил Дрангов“ № 55 или на официалната електронна поща на района: info@so-nadejda.com. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Допълнителна информация по представената схема за „Въвеждане на еднопосочно движение в ж.к. „Надежда 1“ на улиците, заключени в участъка между ул. „Хан Кубрат“, ул. „Христо Силянов“ и ул. „Възрожденска“ по времето за изготвяне на становищата ще представя инж. Спас Спасов – главен инженер на район „Надежда“-СО в сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, ет. 3, стая 302.

Заключителната дискусия ще се проведе на 19.02.2020 г. от 17:00 ч . в заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, ет. 3, стая 308.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4