Полезно: Как да си купим ел. винетка в “Надежда”?

Полезно: Как да си купим ел. винетка в “Надежда”?

Документите за издаване на безплатна електронна винетка за хора с увреждания се подават по настоящ адрес.

На територията на район “Надежда” това може да се направи лично от заявителя в Бюро за социални услуги – Надежда с адрес:

жк Надежда 2, ул. Света Петка Търновска № 9 , по електронен път или с универсална пощенска услуга с известие за доставяне – обратна разписка.

За допълнителна информация: 02 935 05 50, Горещ телефон в помощ на гражданите в Агенция за социално подпомагане

За контакт в АПИ – 02 91 73 368, 02 91 73 305
vinetki@api.bg


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4