Модерна вакуумна машина чисти Северния парк (СНИМКИ)

Модерна вакуумна машина чисти Северния парк (СНИМКИ)

Електрическа вакуумна машина се използва в дейностите по почистване на алеи и зелени площи в Северен парк. Тя е една от трите почистващи машини, които работят пилотно в районите „Надежда“, „Възраждане“ и „Средец“.

Заместник-кметът на Столична община в направление “Зелена система, екология и земеползване” Десислава Билева заяви при представянето и, че „трите машини са закупени като част от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух . Те ще се използват от районните администрации, за да подпомогнат дейностите по ограничаване на запрашаването и поддръжката на чистотата в обществените пространства.”

Вакумните почистващи машини са изцяло електрически, с ниски нива на шум и малки габарити, което ги прави подходящи за използване при външни обществени зони, включително и на тесни и труднодостъпни места. Всяка от тях е оборудвана с контейнер за отпадъци с обем 240 л, филтър за прахови частици и може да работи до 8 часа с едно зареждане.

Припомняме, че Столична община изпълнява проект за подмяна на отоплителните тела на твърдо битово гориво с по-екологична алтернатива. В район „Надежда“ са подадени -114 заявления, и вече започна поетапното подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.“.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4