Общественият посредник на СО на 9 октомври ще приема граждани от район “Надежда”

Общественият посредник на СО на 9 октомври ще приема граждани от район “Надежда”

На 9 октомври 2018 г. (вторник), общественият посредник на Столична община Лилия Христова ще проведе прием на граждани от район „Надежда“, както следва:

кв. „Илиянци“, в сградата на НЧ „Отец Паисий 1930“, бул. „Рожен“ 61, от 10.00 – 10.45 ч.
кв. „Требич“, в сградата на НЧ „Просвета“, ул. „Спортист“ 27, от 11.00 – 11.45 ч.
кв. „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 3, Заседателна зала, 12.00 ч.

Без предварително записване!
Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:
• вътрешнослужебни отношения на органите на местното самоуправление и общинската
администрация;
• приватизацията и дейността на общински дружества;
• въпроси от личния живот на гражданите;
• съдебни процедури – искови молби, отнесени за решаване пред съд или решени с влязъл в сила съдебен акт или с прокурорско постановление.
Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него, пред съд или друга публична институция, както и да:
• изготвя жалби, сигнали или други документи от името на граждани, необходими за сезиране на други органи или институции, както и да подава такива документи;
• препоръчва лица, които биха могли да осъществят процесуално представителство

Производстовото пред обществения посредник е безплатно!
За контакт:

Електронна страница
www.sofiaombudsman.bg

Е-mail
ombudsman@sofia.bg


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4