Започна кампания за подмяна на уличното осветление в с. Голема Раковица

Започна кампания за подмяна на уличното осветление в с. Голема Раковица

От 3 ноември 2021 г. започнаха дейностите по подмяна на изгорелите осветителни тела и цялостен ремонт на уличното осветление в с. Голема Раковица от служители и техника на ОП “БКД – Елин Пелин”.

Подмяната на осветлението ще продължи след това в село Габра, както и в останалите населени места на общината спрямо изготвен график на дейностите на общинското предприятие.

***

Тази седмица в село Голема Раковица се извършва и частично асфалтиране със запълване на дупки и отстраняване на дефекти на пътната настилка на ул. “Кирил и Методий” и централния площад на селото.

Снимки: Александър Нешев, кметски наместник на с. Голема Раковица

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4