Отчет за поетапното извозване на отпадъците по населени места в община Елин Пелин

Отчет за поетапното извозване на отпадъците по населени места в община Елин Пелин
Община Елин Пелин публикува отчет за извършеното сметоизвозване на отпадъците в днешния ден – 23 август 2018 г.

Ето го без редакторска намеса:

О Т Ч Е Т
 • кв. Побит камък – 1 бр. контейнер 1100 л.
 • к-с “Сентрал парк” – 10 бр. контейнера 1100 л. + отпадъци около 3 бр. контейнера 1100 л.
 • с. Нови хан – 16 бр. контейнера 1100 л.
 • с. гара Елин Пелин – 45 бр. контейнера 1100 л.
 • гр. Елин Пелин – 93 бр. контейнера 1100 л.
 • с. Равно поле – 18 бр. контейнера 1100 л.
 • с. Мусачево – 11 бр. контейнера 1100 л.
 • с. Григорево – 7 бр. контейнера 1100 л.
 • с. Петково – 7 бр. контейнера 1100 л.
 • с. Лесново – 8 бр. контейнера 1100 л.
 • с. Столник – 12 бр. контейнера 1100 л.
 • с. Елешница – 9 бр. контейнера 1100 л.

Общо са извозени: 240 бр. контейнера от 1100 л. тип “бобри”

 • гр. Елин Пелин – 13 бр. контейнери с обем от 4 м3
В петък ще продължи извозването по определения график за големите контейнери, а в събота и неделя ще се събира поетапно боклука от малките кофи с обем 110 л. пред домовете на гражданите в гр. Елин Пелин.

Допълнение: Понеже депото в Горна Малина не работи през почивните дни, битовите отпадъци ще се съхраняват само в камионите на сметоизвозващата фирма, което ограничава общия обем и броя на събраните кофи. След разтоварването на камионите в депото, сметосъбирането в гр. Елин Пелин ще продължи и в понеделник.

 

От началото на следващата седмица, 27 август – понеделник, се възстановява и регулярният график на сметоизвозване на територията на цялата община Елин Пелин.

Във връзка с ограничението на регионанолното депо в Горна Малина, което може да приема само до 60 тона отпадъци дневно, се обръщаме с молба към гражданите да ни съдействат и да съблюдават следните препоръки при сметосъбирането:
 • Да се слагат зелените отпадъци в отделни чували до кофите за боклук, понеже ще се извозват с друг камион;
 • Да не се изхвърлят строителни отпадъци в кофите за смесени битови отпадъци;
 • Да не се изнасят едрогабаритни уреди, матраци и мебели на улицата, като за тях предстои да има допълнително извозване;
 • Да не се изхвърлят стари дрехи и текстил, понеже се предвижда специална кампания с пунктове за рециклиране през месец септември.
Организира се кампания за събиране и рециклиране на дрехи и текстил с предварително обособени пунктове в населените места, за която гражданите ще бъдат уведомени допълнително при уточняване на датите. При създаването на организация относно извозването на едрогабаритните отпадъци, гражданите също ще бъдат своевременно информирани.

Уведомяваме ви, че при разделното събиране на зелените отпадъци, събраното количество трева, листа и храсти се извозва до Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров и цената, която се заплаща за един тон отпадък е 15,83 лв. Депонирането на смесени битови отпадъци в регионалното депо в Горна Малина струва на гражданите на община Елин Пелин 15,50 лв на тон, като освен това се заплащат допълнителни еко такси на държавата в размер на 45 лв и така общо битовите отпадъци излизат на цена от 60,50 лв на тон. Цената за депониране в най-близкото депо, намиращо се в съседната община, предстои да бъде актуализирана, тъй като искането на Община Горна Малина е за увеличение на сегашните такси.
Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4