За 200 000 българки няма мъже

Според статистическите данни мъжете в страната са 3 477 177, а жените са 3 676 607. Това бе огласено на пресконференция на НСИ. Оказва се, че 199 430 са дамите, за които няма партньори от противоположния пол. Показателите в това отношение са почти същите, като миналогодишните. Константно се запазва и делът на българските граждани, живеещи в България, за ЕС или населението на България е 1,4 % от цялото население на Европейския съюз. Населението на България продължава да намалява, като спадът в сравнение с 2014 г. е 0,7%.  Хората в страната продължават да застаряват, като броят на тези над 65 години в края на 2015 г. е бил 1 461 786, или 20,4 на сто от всички българи. Най-много души над 65 год. има в Северозападна и Централна Северна България.

Categories: България

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4