Българка сред носителите на наградата на ЕС за литература за 2017 г.

Европейската комисия обяви днес в свое прессъобщение, че са ясни дванадесетте носители на наградата на ЕС за литература за 2017 г. Сред тях е и българската писателка Ина Вълчанова с романа ,,Остров Крах”.

Останалите лауреати — по един от държава — са Rudi Erebara (Албания), Bianca Bellová (Чешката република), Kallia Papadaki (Гърция), Halldóra K. Thoroddsen (Исландия), Osvalds Zebris (Латвия),Walid Nabhan (Малта), Aleksandar Bečanović (Черна гора), Jamal Ouariachi (Нидерландия), Darko Tuševljaković (Сърбия), Sine Ergün (Турция) и Sunjeev Sahota (Обединеното кралство).

С учредената през 2009 г. награда на ЕС за литература се отличават най-добрите новоизгряващи автори в Европа. Благодарение на нея се популяризират богатството на съвременната европейска художествена литература и уникалното културно и езиково наследство на нашия континент.

Присъждането на наградата се организира от консорциум, включващ Европейската и Международната федерация на търговците на книги (EIBF), Съвета на европейските писатели (EWC) и Федерацията на европейските издатели (FEP), с подкрепата на Европейската комисия. Наградата се присъжда на автори от всички държави, участващи в програмата за култура и творчество на ЕС ,,Творческа Европа”, която включва и страни извън Съюза.

Всяка година национални журита, съставени от експерти, в една трета от участващите държави — 12 този път — номинират авторите в съответствие с определени критерии и определят победителите. Всички отличени автори получават по 5000 евро, но далеч по-важно е това, че наградата им осигурява по-голяма международна видимост и е допълнителна реклама за тях в чужбина, включително на големи панаири на книгата в цяла Европа. Техните издатели получават стимул да кандидатстват за финансиране от ЕС за превода на отличените книги на други европейски езици с цел разпространение на нови пазари.

Наградите ще бъдат връчени от Тибор Наврачич, член на Европейската комисия, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, от високопоставени представители на Европейския парламент и на малтийското председателство на ЕС по време на официална церемония на 23 май 2017 г. в Брюксел.

Наградата се финансира по програма „Творческа Европа”, която е насочена към укрепване на конкурентоспособността на секторите на културата и творчеството и насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог в Европа. Програма „Творческа Европа” разполага с общ бюджет от 1,46 милиарда евро за целия седемгодишен период на финансиране (2014—2020 г.), който включва и специален фонд за подпомагане на литературния превод. За средства от него могат да кандидатстват издателства, които желаят да издадат европейска преводна художествена литература.

С годишния си оборот от 22—24 милиарда евро само в ЕС и Европейското икономическо пространство, европейският сектор на книгоиздаването и книгоразпространението допринася в значителна степен за икономиката на ЕС. През 2015 г. европейските издатели са публикували общо около 575 000 нови заглавия, а в сектора работят над половин милион души. Съществуват 9 милиона заглавия на 24-те официални езика на ЕС и на много други малцинствени езици. По този начин европейският сектор на книгоиздаването и книгоразпространението допринася в значителна степен и за европейското културно и езиково многообразие.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4