Започна работа нов Център за превенция в Северна София

Започна работа нов Център за превенция в Северна София

Започна работа нов Център за превенция на бедствия, кризи и аварии в северните райони на София.

“Надграждаме работата си по превенция, като насочваме инвестиции в северните райони на София. Вече функционира новият Център за превенция на бедствия, аварии и кризи, който е разположен на територията на район „Надежда“. Чрез него освен район „Надежда“, екипите ще наблюдават и северните райони „Връбница“ и „Нови Искър“. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на място заедно със заместник-кмета на София Дончо Барбалов.

„Превенцията е водеща за недопускане на сериозни щети при природни бедствия и катастрофи“ – заяви също кметът Фандъкова.

Центърът ще работи в сътрудничество с НИМХ, БАН, РИОСВ, Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, „Напоителни системи“, БЧК, Столичната пожарна и районните администрации.

Директорът на „Аварийна помощ и превенция“ Красимир Димитров заяви, че идеята е в този център да работят всички служби, които имат отношение към превенцията. Центърът ще е място за събиране и анализиране на информация в реално време и ситуационен център при кризи. По думите му тук ще работят експертите, които ще координират всички дейности, които се изпълняват при преодоляването на последици от различни бедствия в северните територии на София.

„Аварийната дирекция“ на Столична община отговаря и за Оперативен дежурен център в кв. “Павлово“ и Център за обучение в район „Панчарево“.

В рамките на новия център се създава и дейност по интегрирано управление на риска по международен проект „Хармония“ на Програма „Хоризонт 2020“.

В него се надгражда и подобрява съществуващата система за наблюдение на нивата на реките. Ще се правят модели за прогноза при възникване на различни бедствия, ще се изгражда интелигентна платформа за управление на големи бази данни за оценка на риска, модели за оценка на възможните щети от бедствия и потенциалните пътища за евакуация и действие на аварийните екипи.

Започна и монтирането на видеонаблюдение на местата, където се изхвърлят нерегламентирано отпадъци. Те ще се наблюдават от този център, а при установяване на нарушения ще се подават сигнали към Столичен инспекторат и нарушителите ще бъдат санкционирани.

София е пилотен град в международния проект с европейско финансиране – „HARMONIA” на Програма „Хоризонт 2020“ заедно с градовете Милано, Пирея и Брюксел.

„Сигурен съм, че дирекцията на Краси Димитров ще използва тази база по най-добрия начин, а аварийните екипи ще могат още по-бързо да достигат до проблемните точки в тези северни части на София“ – каза зам.-кметът Барбалов, който е ръководител на проекта „Хармония“.

Днес ще бъде и първата онлайн среща на всички участници в проекта “Хармония”, в който Столична община и дирекция “Аварийна помощ и превенция” са включени заедно с още 21 организации от различни европейски държави. В новия Ситуационен център ще постъпва информация, с която по тази програма ще се разработва система за подкрепа и справяне с изменението на климата и критични събития.

Източник: Столична община


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4