В “Надежда” премахнаха незаконни гаражни клетки (СНИМКИ)

В “Надежда” премахнаха незаконни гаражни клетки (СНИМКИ)

Започна поетапното премахване на общо 90 незаконни гаражни клетки върху общински терени в район “Надежда”. Първите десет незаконни клетки вече са премахнати – пет броя от двора на 24 ДКЦ и пет броя от ул. „Народни будители“, срещу бл. 37 . Продължават дейностите по премахване на още 5 незаконни гаражни клетки от двора на 24 ДКЦ, за които законовата процедура е завършила.

Процедурата се извършва в изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи по реда на чл. 225 от Закон за устройство на територията , издадени от главния архитект на Столична община Здравко Здравков. Принудителното премахване е последната мярка от процедурата по отстраняването на незаконните гаражи. Първата стъпка е съставянето на Констативни актове, въз основа на които се издава Заповед за доброволно премахване на гаражите. В случай, че съоръжението не бъде премахнато доброволно в този срок, се пристъпва към принудително отстраняване на съоръженията от Столична община.

След премахването на незаконните обекти, територията се почиства от изпълнителя.

Премахването на незаконните гаражни клетки се осъществява със съвместните действия на район „Надежда”, Направление „Архитектура и градоустройство“ в Столична община, Столичен инспекторат, Столична дирекция на вътрешните работи – Второ районно управление, и „Център за градска мобилност“ ЕАД, поделение „Паркиране и гаражи”.

През 2021 г, Направление „Архитектура и градоустройство“ е заложило в плана си премахване обшо 1300 гаражни клетки на територията на целия град.

Крайната цел е да се обособят нови паркоместа в града, като изчисленията показват, че на мястото на всеки две гаражни клетки могат да паркират три автомобила. През 2021 г, бяха изградени над 220 паркоместа в междублокови пространства в район „Надежда“, както и нов паркинг на ЦГМ ЕАД за почти 150 автомобила.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4