Доброволци рисуват графити на велики българи

Доброволци рисуват графити на велики българи
На територията на СО – район „Сердика“, до изхода на метростанция „Кн. Мария Луиза“, доброволци започнаха своята творческа дейност по изобразяването, чрез графити на ликове на значими за българската история личности, техни слова и символи, които ще придадат нов облик на съществуващите трафопостове.
СО – район “Сердика” подкрепя и приветства патриотичната инициатива на младите граждани и им пожела да продължат да реализират таланта си, чрез такива прекрасни начинания.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4