Присъедини се към обновяването на квартала!

Присъедини се към обновяването на квартала!

Екипът на URBiNAT те кани да кандидатстваш за участие в Консултативен Съвет по проекта. Поканата е към всички, живущи или работещи в близост до ЗКЗ, които имат желанието и възможността да съдействат на екипа на URBiNAT в дейностите по проектиране, строителство и мониторинг на ЗКЗ.

Съветът се сформира, за да насърчи участието на гражданите в проекта, целящ дългосрочно подобрение в градската среда на район Надежда. Проектът предвижда изграждане на Зелен Коридор на Здравето (ЗКЗ), който ще осъществява пешеходна връзка между парк Надежда и Северен парк чрез поредица намеси в обществените пространства по протежението му.

Съветът се създава за по-лесно и ефективно идентифициране и решаване на проблеми на гражданите, живущи или работещи в близост до ЗКЗ. Функциите на Съвета включват адресиране на предложения и препоръки от общността към органите на местната власт, обсъждане на публична политика, засягаща градското развитие на район Надежда, преговаряне и търсене на баланс между различни обществени интереси и др.

Желаещите могат да кандидатстват за участие в срок до 19 май 2021г., тук: https://cutt.ly/avJOHIF


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4