Отварят се пак временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми

Отварят се пак временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми

От 3 април се отварят временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми.

Площадките работят в сезона на смяна на гумите, а целта е автомобилните гуми да не се оставят в междублокови пространства и зелени площи.

Адресите на територията на СО – район „Сердика“ :

ул. „Струга“ ъгъла с ул. „Княз Борис I;

ул. „Железопътна“, паркинга между „Орландоспорт и парка“.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ /АВТОСЕРВИЗИ, ПУНКТОВЕ ЗА СМЯНА НА ГУМИ И ДР./ СА ДЛЪЖНИ ДА ГИ ПРЕДАВАТ САМО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ ИЛИ НА МЕСТАТА ЗА СМЯНА И ПРОДАЖБА НА ГУМИ.

Търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми) са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните гуми.

Съгласно изискванията на чл. 49 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община „Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми, са длъжни“:

  1. да осигурят възможност за приемане на гумите от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите;
  2. да поставят на видно място в търговските обекти табели, които съдържат информация за възможностите и начина за обратно приемане на използвани гуми в търговския обект.
  3. За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане.

За неспазване изискванията на Закона за управление на отпадъците на физически лица, които:

Ø изхвърлят излезли от употреба гуми /ИУГ/ на неразрешени за това места, се налага административно наказание глоба от 300 до 1 000лв.;

Ø нерегламентирано изгарят излезли от употреба гуми- се налага административно наказание глоба от 2 000 до 5 000лв. ;

https://inspectorat-so.org/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0…


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4