“Проф. Николай Райнов” е сред одобрените училища от НП “Изграждане на училищна STEM среда”

“Проф. Николай Райнов” е сред одобрените училища от НП “Изграждане на училищна STEM среда”

Профилирана гимназия за изобразителни изкуства “Професор Николай Райнов” е сред одобрените училища за финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” на Министерството на образованието и науката.

Кандидатурата на гимназията е свързана с обособяване на едно от ателиетата в АРТ работилница, където да се осъществяват повече практически задачи по специалност „Компютърна графика“. Едновременно с това реновираното работно пространство трябва да предостави терен с функционални възможности за реализиране на проекти на ателие „Визуални изкуства“, ателие „Скулптура“, както и съвместни художествени решения между различните ателиета включващи създаване на обемни и миниатюрни пластични типажи, фото и видео заснемане на макети, стоп моушън анимация.
За да се задълбочат професионалните умения на учениците, ще бъдат канени гости от различни сфери на изкуството, кинематографията и бизнеса, които да споделят своя опит в ПГИИ, както и да подсигурят възможност за бъдеща перспектива и професионална реализация на младите творци.
Сайт на проекта: https://stem.mon.bg/
Профилирана гимназия за изобразителни изкуства “Професор Николай Райнов” предлага професионално обучение в областта на изобразителните и визуалните изкуства след завършен 7 клас, в специалността „Компютърна графика“.
Гимназията е създадена през 1992 г. като общинско училище. Основните принципи, залегнали в програмата на училището са индивидуалното творческо развитие на децата и създаването на конкурентно способни млади творци.
През учебната 2007/2008 г. гимназията създаде за първи път в България паралелка с професия „Компютърен график“, специалност „Компютърна графика“, която подготвя специалисти в областта на новите визуални технологии, които имат широко поле на реализация след завършване на обучението си в медиите, рекламната индустрия, киното, уеб дизайна.
Училището разполага с добра материална база. Има съвременно оборудвани компютърни зали с добри условия за създаване на мултимедийни проекти, с графични таблети и просветки за класическа анимация, студио за осъществяване фото и видео снимки със зелен и син екран, ателиета по графика, скулптура, керамика, чудесна атмосфера за осъществяване на творчески процес.
ПГИИ “Проф. Николай Райнов” от 2006 г. е част от – Асоциирани училища към ЮНЕСКО, а от 2017 г. е Иновативон училище към МОН.
Преподавателите по изобразително изкуство са изявени художници, познати у нас и в чужбина. В ПГИИ “Проф. Николай Райнов” цари атмосфера на креативност и свобода.
Отношенията между учителите и възпитаниците им са много близки и изградени на взаимна коректност. Така учениците получават възможност за пълноценото си реализиране и развитие като творчески личности и бъдещи професионалисти.
Много голяма част от дипломниците на ПГИИ продължават образованието си във Висшите училища по изкуствата или в специализирани факултети в страната. Други успешно се реализират професионално в много широк диапазон от общественопрестижни и актуални дейности като художници, уеб дизайнери, рекламни специалисти и т. н.
Трети заминават за чужбина – Австрия, Германия, Италия, Дания, Малта, Великобритания, Франция, САЩ, Нова Зенландия, ЮАР, Бразилия, Австралия, където продължават да разнасят славата на училището.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4