Първолаци от 59 ОбУ се включиха в интерактивни игри (СНИМКИ)

Първолаци от 59 ОбУ се включиха в интерактивни игри (СНИМКИ)

Учениците от 1-ви клас на 59 ОбУ. „Васил Левски“ се включиха в интерактивни игри.

Те са свързани с разпознаване на поведението, емоциите, даване на обратна връзка и др., организирани от Ст. Балтова, психолог от екипа на МКБППМН на СО – район „Сердика“.

Игрите са част от дейностите на приета Общинска програма за превенция, утвърдена от кмета на района – инж. Тодор Кръстев.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4