Седмица на четенето в НУ „Хр. Ботев“ с подкрепата на Местната комисия за БППМН и СУ „В. Левски“

Седмица на четенето в НУ „Хр. Ботев“ с подкрепата на Местната комисия за БППМН и СУ „В. Левски“

За поредна година НУ „Хр. Ботев“ се включи в Националната седмица на четенето / 09.12 – 13.12.2019 г. /.

 В рамките на тази седмица на учениците от различните класове гостуваха техни близки, учители и представители от различни институции.

При първокласниците беше г-жа Гергана Иванова /директор на училището/, родители и учители, които прочетоха част от своите любими четива и беседваха с децата.
Във вторите класове гостува секретарят на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни Биана Цекова. Тя прочете любимата приказка на своите деца и постави задача на малките палавници да нарисуват илюстрация към нея. При срещата си с тях  г-жа Цекова призова за толерантност и доброта при общуването помежду им.
Третокласниците се включиха в състезанието „Аз мога да пиша правилно“, където имаха за задача да открият приказката и напишат нейното заглавие; да изпишат част от творбата правилно под диктовка; да напишат отговор на поставен въпрос към нея. Децата показаха, че умеят да пишат вярно и спазват правописните правила.
С голям интерес четвъртокласниците се срещнаха с големите  ученици от СУ „В. Левски“ град Елин Пелин, които бяха водени от Директора на училището г-жа Мариета Христова и г-жа Таня Цанева – преподавател по български език и литература. Те с увлечение разказваха за ползата от четенето и необятния свят на познанието. Големите ученици пък показаха и прочетоха част от своите любими четива.
Източник: elinpelin.org

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4