Важно за родителите на деца от район “Сердика”!

Важно за родителите на деца от район “Сердика”!

Във връзка с НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавните или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, могат да подадат Заявление за компенсация в срок до 𝟓.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟏г., за учебната 𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐г.

Заявление за кандидатстване може да намерите на сайта на СО – район „Сердика“.

Същото може да бъде представено в деловодството на районната администрация ет. 𝟐 ст 𝟐𝟐𝟓 или на имейл адрес: kmet.serdika@abv.bg

Заявление:

https://www.serdika.bg/…/novini/2021/OKSDS/zaqvlenie1.doc


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4