Приключи процедура по чл. 16 от ЗУТ, важно решение за жителите на Илиянци, Бенковски и Орландовци

Приключи процедура по чл. 16 от ЗУТ, важно решение за жителите на Илиянци, Бенковски и Орландовци

Приключи и последното обявяване на план за регулация и застрояване (ПРЗ), по реда на чл.16 от ЗУТ, за част от територията на м. „П.З Илиянци-изток“.

С Решение №443 по Протокол №85, т.22 от 09.07.2016г. на Столичен общински съвет от 09.07.2015 г. бе допуснато изработването на проекта.

Пред СО-район „Сердика“ стоеше дилемата дали да се изгради само продължението на бул. Илиянци или да се предприеме по – дълга процедура по чл.16 от ЗУТ, в която се включват всички земеделски земи на жители от кварталите Бенковски и Орландовци, попадащи в тази територия.

През всички тези години се изчертаваха проекти, правеха се много обществени обсъждания, като бяха уведомени собствениците на имотите и заинтересованите лица.

“След което се съобразявахме с исканията и възраженията на хората, постъпили в деловодството на районната администрация, отново се преработваха плановете и отново се обявяваха.

Така се стигна до Решение №212 по Протокол №32/22.04.2021г. на СОС на база, на което плана беше одобрен и обнародван в „Държавен вестник“.

На 05.07.2021 г. изтече крайния срок за обжалване на този план и към настоящия момент няма постъпили възражения.

Така, след 6-годишна процедура, се урегулираха земеделски земи и им се смени предназначението по Общ устройствен план в земи за Смф2 – смесена многофункционална зона и зона за високотехнологични производства (Птп), което ще доведе до голямо развитие на района и повишаване на цените на земите.

Благодарение на плана по чл. 16 от ЗУТ ще имаме възможност за изграждане на пътната връзка на Северна скоростна тангента и бул. Илиянци.

Това ще доведе по-добра връзка и извеждане на тежкотоварния трафик от кварталите Орландовци и Бенковски“, коментира кметът на район „Сердика“ инж. Тодор Кръстев.

Решение №212 по Протокол №32/22.04.2021г. на СОС

https://council.sofia.bg/…/2d1955f8-0cf8-4dfa-a6a6…


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4