15 проекта за облагородяване на пространства в “Надежда” спечелени по програма “Зелена София”

15 проекта за облагородяване на пространства в “Надежда” спечелени по програма “Зелена София”

За изпълнението  на одобрените по Програмата проекти,ще бъдат предоставени безвъзмездно в съответствие:дървесна и храстова растителност, различни видове цветя и луковици, паркова                 мебел,инструменти и техника за поддържане.

Доставката на материалите ще стартира през втората половина на м. септември 2019 г , а крайният срок за изпълнение на проектите, съгласно Условията е 30 ноември 2019 г.

През тази година , ще се изпълняват общо 184 проекта в столицата, като от тях 162 се реализират от етажни собствености, 10 от неправителствени организации,8 от читалища, 3 от училищни настоятелства и 1 от настоятелство на детска градина.

Радваме се, че всички кандидатури на район “Надежда” са одобрени и ще зелените площи на тези 15 блока ще бъдат облагородени. Активното взаимодействие между гражданите и Столична община прави града ни по-зелен и атрактивен.

Списък на одобрените проекти в Столична община по програма “Зелена София” 2019 виж тук: http://bit.ly/335JG6G


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4