Стартира процедура за кандидатстване по Програма „Зелена София“ на Столична община

Стартира процедура за кандидатстване по Програма „Зелена София“ на Столична община

На 20 май 2019 г. стартира процедура за кандидатстване по Програма „Зелена София“ на Столична община.
Целта на програмата е да обедини желанието и усилията на община и граждани, за да бъдат облагородени обществени зелени площи и междублокови пространства.

Допустими кандидати по Програма „Зелена София” са всички етажни собствености в Столична община, регистрирани в районните администрации по чл. 46б от ЗУЕС или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища.

Проектите се подават в районните администрации, на територията на които се намират проектите и терените.


Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17,00 ч. на 20.06.2019 г. в Деловодството на съответната районна администрация.

За район „Надежда“ очакваме вашите проекти на адрес: жк Надежда 1, ул. „Кирил Дрангов“ 55,етаж 1, Деловодство.

Правилата на Програмата, Насоките за кандидатстване, образци на документите за кандидатстване и друга информация, необходима при подготовка на проектите е публикувана на интернет страницата на Столична община в раздел “Околна среда” на адрес:


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4