Малчугани се учиха как да опазват природата

Малчугани се учиха как да опазват природата

Децата и екипът на 115 ДГ “Осми март” участваха в проект „ПрироДА: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000.” Той е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.

Водещ бенефициент е „Издателство „Просвета” АД, а асоцииран бенефициент е Българското дружество за зашита на птиците.

В създаването и изпълнението на проекта „ПрироДА” обединяват опит бизнеса и гражданска организация в обща цел – изграждане на поколение от знаещи поддръжници на националната екологична мрежа Натура 2000. Основа фокус група са децата и техните учители, като бъдещи потребители на услугите и стопани на земи защитени от националната екологична мрежа Натура 2000;

В основата на проекта е залегнало създаването на емоционална връзка между човека и природата, защото всеки ще подкрепи и защити това, което обича.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4